Danh mục

Chính sách thanh toán

HHM-ONLINE áp dụng 2 chính sách thanh toán:

  1. Thanh toán bằng tiền mặt: dành cho đơn hàng dưới 20.000.000 vnđ (hai mươi triệu)
  2. Thanh toán chuyển khoản: hợp đồng trên 20.000.000 vnđ (hai mươi triệu)

HHM-ONLINE áp dụng thanh toán qua chuyển khoản qua các ngân hàng sau: